Home

 

     Facultatea de Automatica si Informatica Aplicata ofera pregatire în domeniile: structura si arhitectura sistemelor de calcul, sisteme bazate pe microprocesoare, limbaje de programare, sisteme de aplicatii software, inteligenta artificiala si sisteme expert si ingineria sistemelor de control, sisteme evoluate de conducere, roboti si sisteme automatizate de productie, bioinginerie si sisteme inteligente, automatizari industriale (pentru studentii de la specializarea de Automatica si Informatica Industriala). 

 

 

 

 
http://inginerie-arad.ro/imaginiSite/ist2_3883574-electronic.jpg      Electrotehnica este o disciplina a stiintelor tehnice care studiaza aplicatiile fenomenelor electromagnetice, precum si o ramura a industriei care aplica aceste fenomene.

Termenul de electrotehnica sau electricitate tehnica a fost introdus de Werner von Siemens în anul 1880, an care marcheaza desprinderea si evolutia electrotehnicii ca ramura de sine statatoare a fizicii, având numeroase aplicatii industriale si aducând un aport important la dezvoltarea tehnicii în general.

Prin impulsurile date de raspândirea curentului electric electrotehnica a adus cu sine mutatii importante în industrie si viata sociala. Astfel extragerea de materii prime a fost asezata pe noi baze (de exemplu extragerea aluminiului); prin folosirea mecanizarii, automatizarii si robotizarii a crescut productivitatea muncii; agricultura foloseste instalatii electrice de irigat, de fabricarea îngrasamintelor chimice si multe altele; transporturile, în special cele feroviare, au devenit mult mai rentabile.

În ceea ce priveste folosirea electrotehnicii de catre mass-media, ea este primordiala. Fara ea nu ar fi existat cinematograful, radioul si televiziunea.

Totodata electrotehnica a stat la baza dezvoltarii altor discipline tehnice de sine statatoare cum sunt telecomunicatiile, electronica, automatizarea si informatica...